Endring av eiendomsgrenser

For å gjøre eiendomsgrenser mer hensiktsmessige kan du søke om å justere grenser eller overføre areal mellom eiendommene.

Vi foretar enten grensejustering (ved små endringer) eller arealoverføring (ved større endringer).

Du får oppmålt, vist og merket eiendomsgrensen din, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig. De nye eiendomsgrensene blir registrert i eiendomsregisteret.

Hovedvilkår for grensejustering:

  • Arealet for involverte eiendommer økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².
  • Grensejustering skal ikke redusere eller øke verdien på noen av de involverte enhetene med mer enn folketrygdens grunnbeløp.
  • Justeringen må ikke være i strid med gjeldende reguleringsplan

Se øvrige vilkår i matrikkelforskriften § 34

Slik ber du om grensejustering

Send søknadsskjema til kommunen.

Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet. Vedlegg:  Kart som viser ønsket endring av grense.

Arealoverføring er overføring av areal mellom naboeiendommer, uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser

  • Saksbehandling av søknad om arealoverføring.
  • Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser    registreres i eiendomsregisteret

Slik søker du om arealoverføring

  1. Bestill situasjonskart og naboliste fra kommunen. (link her)
  2. Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
  3. Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet. Vedlegg: Kart som viser ønsket endring av grense og gjenpart m/kvittering for nabovarsel.

Søknaden kan sendes via e-post eller normal postgang.

E-post: post@baerum.kommune.no

Postadresse

Bærum kommune
Regulering
Kommunegården
1304 SANDVIKA

Saksbehandlingstid for søknad om arealoverføring er inntil 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende reguleringsplan.

Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning av grensejustering og arealoverføring er inntil 16 uker.

Plan- og bygningsloven

Matrikkeloven

Matrikkelforskriften

Lurer du på noe? 

Ekspedisjonen

Åpningstid: kl. 8 - 15.45
(sommertid 21.5 - 10.9, kl. 8 - 14.45)

Tlf. 67 50 44 63

Faks. 67 50 43 15

Epost: plan@baerum.kommune.no