Plan- og bygningstjenesten inviterer til åpen dag 27. februar kl. 9–14.

Velkommen til åpen dag –  deling, oppmåling og seksjonering

Du vil lære om prosesser knyttet til deling av eiendom, oppmåling, seksjonering/reseksjonering og matrikkelføring. Målgruppene for møtet er arkitekter, eiendomsmeglere, advokater, eiendomsutviklere og andre som jobber med eiendom.

Program for dagen:

 • Kl. 08.30–09.00  Kaffe og noe å bite i
 • Kl. 09.00–09.05  Velkommen
 • Kl. 09.05–09.15  Hvordan søke om deling?
 • Kl. 09.15–09.45  Hvordan gjennomføre oppmåling, grensejustering, arealoverføring og sammenslåing av eiendom?
 • Kl. 09.45–10.00  Kaffepause
 • Kl. 10.00–10.30  Hvordan gjennomføre seksjonering, reseksjonering og sletting av seksjoner?
 • Kl. 10.30–11.00  Hvordan gjennomføre oppmåling av bruksrettsgrenser og kontorforretning knyttet til eierseksjonsloven?
 • Kl. 11.00–11.15  Orientering om matrikkelføring av eiendommer
 • Kl. 11.15–12.00  Lett lunsj
 • Frem til kl. 14.00 vil settes av til mingling, faglige diskusjoner.

  Vi gjør oppmerksom på at det denne dagen ikke vil bli foretatt noe form for saksbehandling av konkrete saker.

Påmelding til geodata@baerum.kommune.no
Frist for påmelding er 22. februar.

Velkommen til Kommunegården, Arnold Haukelands plass 10 i Sandvika!