Elg og rådyr i bebyggelsen

Hold avstand - Hold hunden i bånd

Bærum kommunes fallviltgruppe får hver vinter mange henvendelser om elg og rådyr i bebyggelsen.
Om vinteren trekker mange elg ned fra marka til lavereliggende områder med mindre snø og mer mat tilgjengelig. Rådyra har ofte naturlig tilhold i nærheten av bebyggelsen året rundt, men med større snømengder trekker de gjerne enda nærmere. I disse områdene er det lettere å bevege seg ved å benytte veier og løyper og mulig mat er enklere tilgjengelig.

La dyrene være i fred
Rådyra stikker stort sett av i møte med mennesker, men prøv likevel å unngå å skremme dem da det å bevege seg i mye snø tapper dem for krefter.

Vi ber også om at alle hundeeiere passer ekstra godt på og gjerne har hunden i bånd. Det er foreløpig ikke innført ekstraordinær båndtvang, men dette vurderes fortløpende. Jaging og forstyrrelser kan føre til så store påkjenninger at viltet kan bukke under av stress. Det er viktig å påpeke at uansett ekstraordinær båndtvang eller ei har hundeier ansvar for å holde hund under slikt tilsyn at den så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt.

Om du skulle treffe på elg er det først og fremst viktig holde seg på avstand, og ikke provosere dyrene unødvendig. Ha respekt for elgen, den er et vilt dyr. Vær varsom når du møter ku med kalv og gå aldri mellom dem. Husk at elgkua vil forsvare kalven sin.

Observer elgens kroppssignaler. Elgen har et tydelig kroppsspråk. Den har relativt dårlig syn, og bruker hovedsaklig luktesansen og hørselen til å analysere situasjonen. Derfor ser man ofte at den legger ørene i forskjellige retninger for å oppfatte hva som skjer rundt den.
Hvis ørene står rett opp og den ser rett mot deg, bør varsellampen lyse. Når dette skjer har ikke elgen bestemt seg hva den skal gjøre, og den kan like så godt komme rett i mot deg som å stikke av. Legger den ørene bakover, senker hodet og reiser bust på ryggen, er du i fare. Det er et tegn på at den er stresset, og veldig uforutsigbar. Hold blikket på elgen og trekk deg rolig tilbake. En hund kan fremprovosere et angrep fra en elg, og en løs hund kan bringe elgen mot eieren.

Barn ferdes som regel mer ute enn voksne, og vil ofte være de første som observerer elg. Da er det viktig at de har litt kunnskap om dyra, og om hvordan de bør forholde seg til dem.

Hvis du møter elg, så husk:

  • Dyra kan virke tamme, men de er ikke det!
  • Gå i bue utenom elgen. Hold god avstand, minst 50m.
  • Vær ekstra varsom når dyret viser tegn på aggressivitet.
  • Møter du et følge på to eller flere dyr, gå aldri mellom dem.
  • Ikke påkall elgens oppmerksomhet ved rop og skrik, snøballkasting eller ved å gå nærmere. Da vil den føle seg truet, og kan angripe.
  • Kommer du for nære, gå rolig vekk fra dyret.
  • Unngå brå bevegelser.
  • Nyt opplevelsen, men hold avstand!

Fallviltgruppas vakttelefon: 977 59 588