Bærum innfører ekstraordinær båndtvang

På grunn av store snømengder, samt et skarelag, som bærer hund men ikke hjortevilt, vedtas ekstraordinær båndtvang i Bærum kommune. Båndtvangen omfatter ikke hele kommunen, men er gjeldende nord for Bærumsveien og vest for E16. Forskriften trer i kraft umiddelbart.

Kart som viser området for den ekstraordinære båndtvangen finner du her (pdf).

Også i de områder der det ikke er innført ekstraordinær båndvtang skal de alminnelige bestemmelsene i hundeloven følges og hunden kan kun være løs dersom den blir fulgt og kontrollert på aktsom måte eller er inngjerdet på et område som ikke er åpent for allmenn ferdsel. Du skal med andre ord alltid ha kontroll på hunden.

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Eventuell klage sendes til Natur og idrett i Bærum kommune. Fullstendig vedtaksdokument kan du lese her (pdf).

Rådyr om vinteren