Grunnet Koronapandemien er all kommunal aktivitet med større samlinger avlyst - Jegerprøveeksamen er dermed foreløpig utsatt til høsten 2020.

2019 - Villaksens år

Lakseorganisasjonene for Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC) har vedtatt at 2019 skal være det internasjonale året for laksen. Dette skal foregå gjennom å fremme internasjonalt samarbeid om forvaltning og forskning.

Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norske Lakseelver er, som den del av den nasjonale satsingen, blitt bedt av Miljødirektoratet om å ta initiativ til og koordinere aktiviteter i løpet av Villaksens år i Norge. I Norge er fokus for året villaksen og dens rolle i nordmenns liv.

Bærum kommune er privilegert som har fullt levende lakse- og sjøørretbestander i våre to største vassdrag, Lysakerelva og Sandvikselva. Det kan være utfordrende å opprettholde gode nok forhold for disse unike fiskebestandene, og i det arbeidet er det viktig å involvere så mange gode krefter som mulig.

Vi vil med jevne mellomrom utover vår /sommer komme med aktuell informasjon om hva som skjer i elver og bekker. Godt krydret med film og bilder.

Bestandene av laks og sjøørret i Sandvikselva har gjennom mange år vært påvirket av at vassdraget ligger i et område med betydelig industriaktivitet. Dette til tross, og på grunn av omfattende arbeid med produksjon og utsetting av klekkeriprodusert yngel har det lyktes å bevare og opprettholde bestandene. Skandinavisk naturovervåking har laget rapporten "Videoovervåking av sjøørret og laks i Sandvikselva i Bærum kommune i 2011-2018"

Villlaksens år - Storfangst, bilde av en gutt med stor laks