Bærum kommunes kulturpris og tre kulturstipender ble delt ut under Bærum symfoniorkesters nyttårskonsert, lørdag 14. januar.

Årets mottakere av Bærum kommunes kulturstipend er Karoline Wallace, Christine Istad og Stina Gellein.

Karoline Wallace er sanger, komponist og arrangør fra Stabekk. Selv om hovedarbeidet hennes er innen jazz som medlem av sekstetten Molecules, har Karoline hatt prosjekter innen pop, soul og vise/folkemusikk. Hun jobber også som sangpedagog og kursholder. Hun bor nå i Berlin for å skrive musikk, utvikle nye prosjekter og spille konserter.

Stina Gellein er en utøvende kunstner, selvstendig næringsdrivende, prosjektleder og konsulent. Hun beskriver sin kunst slik: «Mine arbeider handler om “de store spørsmålene og de hverdagslige utfordringene” – motsetninger og paradokser i livet. Jeg arbeider med naturens former, opprinnelig funksjon og sammenheng – i tegning, maleri og skulptur.»

Christine Istad er en billedkunstner og kanskje mest kjent for sine multimediale verk der fotografi og video vises samtidig. Istad har stor aktivitet nasjonalt og internasjonalt. Hun har gjennom mange år vært en drivkraft i det profesjonelle lokale kunstnermiljøet i Bærum via Bildende kunstnere i Bærum, deltatt i gruppeutstillinger – og kunstprosjekter i tillegg til egen virksomhet.

Bærum kommunes kulturpris for 2016 gikk til Tone Stojka, rockegitarist, musikklærer og barnevernspedagog. Tone Stojka har vært aktiv i mange år og satt dype spor etter seg i musikkmiljøet i kommunen.

Sandvika Rockteater, som hun var med på å starte, var tidligere en drivkraft i det lokale musikkmiljøet. Organisasjonen ble oppløst i 2008 men flere av de opprinnelige medlemmene har skapt den kjente og kjære tradisjonen med Julerock på Flekken og har i spesielle anledninger gjenoppstått med enda flere medlemmer fra glansdagene.

Det er også andre konstellasjoner som har nytt godt av hennes ferdigheter på ulike strengeinstrumenter og evnen til å dra i gang prosjekter. Hun startet Bærum Rocklab med sine gitarelever for å gi dem mulighet til å stå på scenen sammen med andre dyktige musikere.

Tone Stojka mottok Bærum kommunes kulturpris for 2016.
Tone Stojka mottok Bærum kommunes kulturpris for 2016.

Om kulturprisen

Bærum kommunes kulturpris skal være en påskjønnelse til og stimulans for enkeltpersoner/organisasjoner som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere og bidratt til en positiv profilering av Bærum.

Kulturprisen består av et pengebeløp, 50 000 kr, og et synlig symbol.

Om kulturstipendene

Bærum kommunes kulturstipend har som formål å fremme kulturarbeidet i kommunen og stimulere til videre utvikling og innsats. Kulturstipendet kan tildeles personer som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har bidratt til en positiv profilering av Bærum og skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere.

Stipendmottakerne skal fortrinnsvis bo og virke i Bærum og ha nær tilknytning til kulturlivet i kommunen. To av stipendene er fortrinnsvis forbeholdt søkere under 25 år, som er under forberedelse til eller har påbegynt kunstfagutdanning. Ett stipend er fortrinnsvis forbeholdt videreutdanning/videreutvikling av allerede etablerte kulturutøvere over 25 år.

Hvert kulturstipend er på 20 000 kr.         

Juryen for utdelingen av årets kulturpris og stipender har bestått av Morten Skauge, leder for hovedutvalg for miljø, idrett og kultur, Nina Grøholt og Kirsti Thoresen Paasche, begge representanter for Bærum kulturråd, kultursjef Berit Inger Øen og rådgiver Bitte Skage fra Bærum kommune.