Under Bærum symfoniorkesters nyttårskonsert, lørdag 16. januar, ble Bærum kommunes kulturpris og tre kulturstipender delt ut.

Rammen for utdelingen av Kulturprisen 2015 var nyttårskonserten til Bærum symfoniorkester med gjester. Dirigent Eldar Nilsen ledet symfoniorkesteret og med humor og glimt i øyet, presenterte han små anekdoter om de forskjellige stykkene som ble presentert.

Tre kulturstipender ble tildelt fiolinist Ellen Fjærvoll Samdal, Joakim Gunby, student ved Royal Central School of Speech and Drama i London og billedkunstner Line Schjølberg. Alle mottakerne av kulturstipendene vil bruke disse til videreutvikling av seg selv i sitt kunstneriske virke, og ble ønsket lykke til videre av Morten Skauge, leder av Hovedutvalget for Miljø, Idrett og Kultur og kultursjef Berit Inger Øen, som delte ut stipendene.

Bærum kommunes kulturpris for 2015 ble tildelt Sverre Hoel, som gjennom mange år har vært en vital og skapende bidragsyter i kommunens kulturliv, og har satt spor etter seg i hele Bærum. Noen av juryens begrunnelser har vært: Han ser muligheter der andre ikke gjør det og finner inspirasjon i alt han møter på sin vei. Han skaper kunst av materialer og gjenstander som har tapt sin verdi, og hans verker er gjenbruk på høyt nivå. Han er en sikker formgiver med sterke meninger og kraftfulle uttrykk i jern, stål, tre, is, papir og hva han ellers måtte komme over. Han har skaffet seg kunnskap innenfor alle de områder han trenger, for å kunne gjøre om det han finner til kunst. Han er over alt hvor noe skjer, men er ikke den som fremhever seg selv. Med sitt lune og stillferdige vesen er han en markant skikkelse i kommunens kunstliv.

- Kunstneren gjør seg bemerket i inn og utland og er godt representert i Bærum kommunes kunstsamling, og har tidligere mottatt Bærum kommunes kunstpris. Hans tilstedeværelse og deltakelse, - og aktualiteten i hans kunst er slående. Han fyller selv 75 år i år, og han fyller våre liv med store gleder, overraskelser og kunstopplevelser, sa Berit Inger Øen og Morten Skauge, før de gratulerte prisvinneren med Bærum kommunes kulturpris for 2015.

Om kulturprisen

Bærum kommunes kulturpris skal være en påskjønnelse til og stimulans for enkeltpersoner/organisasjoner som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere og bidratt til en positiv profilering av Bærum.

Kulturprisen består av et pengebeløp, kr 50 000, og et synlig symbol.

Om kulturstipendene

Bærum kommunes kulturstipend har som formål å fremme kulturarbeidet i kommunen og stimulere til videre utvikling og innsats. Kulturstipendet kan tildeles personer som gjennom aktiv kulturinnsats og/eller kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har bidratt til en positiv profilering av Bærum og skapt kunst- og kulturglede og opplevelser for kommunens innbyggere. Stipendmottakerne skal fortrinnsvis bo og virke i Bærum og ha nær tilknytning til kulturlivet i kommunen. To av stipendene er fortrinnsvis forbeholdt søkere under 25 år, som er under forberedelse til eller har påbegynt kunstfagutdanning. Ett stipend er fortrinnsvis forbeholdt videreutdanning/videreutvikling av allerede etablerte kulturutøvere over 25 år.

Hvert kulturstipend er på kr. 20 000. 

Juryen

Juryen for utdelingen av årets kulturpris og stipender:

  • Morten Skauge (leder for Hovedutvalg for Miljø, Idrett og Kultur)
  • Berit Inger Øen (Kultursjef)
  • Bitte Skage (Kultur konsulent)
  • Nina Grøholt (Bærum kulturråd)
  • Marius Stenberg (Bærum kulturråd)

Bærum kommunes kulturstipender og kulturpris 2015

Mottakere av stipender Sverre Hoel Sverre Hoel Sverre Hoel