Tina Lindvall er tildelt årets kunstpris for sitt verk "transparent respons".

Verket er en skulptur som består av fem akrylplater. I de fem platene har hun risset inn elementer fra blant annet kroppen, fysikken, teknologi og kart. 

Juryen har bestått av Lin Stensrud fra Henie Onstad Kunstsenter, kultursjef Berit Inger Øen, Wenche Berg-Olsen, nestleder i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur, og Ina Skarpodde, kunstansvarlig i Bærum kommune. I juryens begrunnelse heter det at momentene er sammenstilt og montert på en måte som gir et spennende og moderne uttrykk. I tillegg referer verket til de ulike syklusene.

Prisen består av en æresbevisning og et bidrag på 25 000 kroner, og ble delt ut 14. oktober i forbindelse med Bærumsutstillingen i Bærum kunsthall. Wenche Ber-Olsen, nestleder i Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur delte ut prisen. 

Kunstprisen 2017
Fra venstre: Lin Stensrud fra Henie Onstad Kunstsenter, kultursjef Berit Inger Øen, vinneren Tina Lindvall, Wenche Berg-Olsen fra Hovedutvalget for miljø, idrett og kultur i Bærum kommune, og Ina Skarpodde, kunstansvarlig i Bærum kommune.