Bærum kommunes kunstpris skal være en påskjønnelse til og stimulans for enkeltkunstnere eller grupper av kunstnere, som leverer det kunstverket til Bildende Kunstneres i Bærums (BKIBs) årlig utstilling som juryen mener bidrar til å skape kunstglede og opplevelse for kommunens innbyggere.

Bærum kommunes kunstpris for 2016 går til Lise Wulff for «Some day I'll go my own way (Year 1 vs. Year 5)» – foto på aluminium.

Kunstprisen 2016
Bærum kommunes kunstpris for 2016 går til Lise Wulff for "Some day I’ll go my own way (Year 1 vs. Year 5)" – foto på aluminium.

Prisen er en æresbevisning i form av et diplom og  25 000 kr, og deles i dag ut for 17. gang.

Årets jury har bestått av: Wenche Berg-Olsen, nestleder i sektorutvalg MIK, Ana Maria Bresciani, kurator ved Henie Onstad Kunstsenter, Berit Inger Øen, kultursjef og Bitte Skage, rådgiver kunst og kultur.

Årets utstillingstema er «Borders and Boundaries», og juryen møter kunst som tar for seg det som skiller og det som knytter sammen. Mellommennesklige forhold, kjønn og kjønnsroller, identitet og levevilkår, natur og kultur, og formaliteter.

I år har kunstverkenes tittel og beskrivelse vært tilgjengelig for juryen, men utstillingskonteksten og våre ulike innfallsvinkler har vært det avgjørende – vi har diskutert det verkene kommuniserer til oss. Denne samtalen har utvidet vår mulighet til å ta imot kunstnernes ytringer - noe vi er takknemlige for og som underbygger kunstprisens formål.

Verket juryen har valgt fanger opp både det å være en del av et system – innenfor gitte grenser – og det å være grensesprengende. Våre refleksjoner var betydningen av et trygt fundament, hva friheten er tuftet på, hindringer og drivkraften som gjør at grenser sprenges og utviklingen finner nye veier med tiden til hjelp.

Juryen fant mange aktuelle bidrag i en inviterende og inspirerende utstilling, og konkluderte med et verk som viser naturens overlevelsestrang i møtet med menneskets inngripen. Naturen er vårt livsgrunnlag og vi trenger både et fundament for trygghet og frihetens muligheter – det gjør også treet som en del av økosystemet og som en metafor for vår situasjon. Verket er en dokumentasjon av et land artprosjekt ,eller stedskunst, der kunsten ikke plasseres i landskapet som et fremmedelement, men skapes i samspill med naturkreftene.