Bærum kommunes kunstpris for 2015 går til Maina Movig for verket "Forfølge" - installasjon, tegning og porselen.

Prisen er en æresbevisning i form av et diplom og kr. 25 000, og ble delt ut for 16.gang.

Kunstner Maina Movig og juryleder Morten-Dahl Hansen
Kunstner Maina Movig og juryleder Morten-Dahl Hansen

Årets jury har bestått av: Morten-Dahl Hansen, representant for sektorutvalg MIK, Ana Maria Bresciani, kurator ved Henie Onstad Kunstsenter, Ina Skarpodde, kulturkonsulent og Bitte Skage, rådgiver kunst og kultur.

Juryens begrunnelse

Årets utstillingstema er "In between", og både grammatikalsk og semantisk er tolkningsmulighetene utallige. Vi ser verk som visualiserer og inviterer oss inn i tanker, landskap og situasjoner som ligger før, etter eller mellom avgjørende hendelser og begivenheter. Vi blir møtt av det spektakulære, men også mot stillferdige uttrykk som gir rom for komtemplasjon og refleksjon. Noen verk er tydelige og direkte i sitt budskap, andre overlatt til vår tolkning. Juryens arbeid har foregått uten kjennskap til kunstner og verkets tittel. Utstillingskonteksten og våre ulike erfaringer og kunnskap vil avgjøre hvordan vi oppfatter kunstuttrykket.

Vi, juryen, i møte med kunsten, snakket om betydningen av å lese mellom linjene.
Verket juryen har valgt blant flere aktuelle bidrag, fokuserer nettopp på mellomrommet der vi selv må finne betydningen. Et stillferdig uttrykk som fokuserer på mulighetene som ligger i mellomrommene. Som både symboliserer det uberørte som ligger foran oss - og at vi påvirker våre omgivelser. Å øyne en mulighet i det rene og stringente og samtidig gjenkjenne vårt fingeravtrykk i tilværelsen. En enstemmig jury ble trukket mot verket med en besnærende tittel. Det fyller rommet på en stille og var måte, og klarer umiddelbart å tiltrekke seg oppmerksomhet på avstand. Renhet og stringens men også mykhet og organisk form. Kunst som uttrykk for eksistensiell spenning, utført med faglig dyktighet.

Kunstverket "forfølge" av Maina Movig

Forfølge forfølge forfølge forfølge