Søknadsfristen for de kommunale tilskuddene er generelt 1. mars hvert år, mens i landbruket er det forskjellige datoer ettersom hvilken tilskuddsordning det gjelder.

Kommunale tilskudd frivillige organisasjoner 2020

Søknader for tilskudd til frivillige organisasjoner finner du på denne siden i menyen ovenfor

Innlogging:

Du må logge deg inn før du starter utfyllingen av skjemaet. Utkast av skjemaet vil automatisk lagres under veis og når det er sendt inn, vil du finne en oversikt over skjemaene dine under fanen «Mine skjema» i Skjemaportalen. De kan eventuelt gjenbrukes for ny innsending.

For spørsmål om elektroniske skjema kan du kontakte

Veiledningstorget, tlf. 67 50 40 50, e-post veiledningstorget@baerum.kommune.no

Søknadsfrist 1/3-2020

Søknader om kommunale tilskudd til friluftsorganisasjoner og dagsturhytter:

Friluftsorganisasjoner – søknad om tilskudd
Dagsturhytter  - søknad om tilskudd

Kontaktperson:

E-post: Terje.Johannessen@baerum.kommune.no
Mob. 99 79 04 01

Søknader om kommunale tilskudd til kulturvernformål:

Kulturvernformål (museer, kulturvernorganisasjoner og lokalhistoriske utgivelser) – søknad om tilskudd

Kontaktperson:

E-post: elisabeth.skaset@baerum.kommune.no
Tlf. 67 50 54 17

Tilskudd til kulturformål og skolekorps i Bærum

Søknadsskjema og retningslinjer er tilgjengelig på denne siden

Kontaktperson for begge ordninger:

Bitte Skage, tlf 67 50 37 36, e-post: bitte.skage@baerum.kommune.no

Søknad om kommunale tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, private klubber, spesielle prosjekter, opplæringstiltak og arrangementsstøtte:

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner – søknad om driftsstøtte

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner – søknad om særskilte tiltak

Kontaktperson:

Jorunn Karin Drabløs
 E-post: jorunn.drablos@baerum.kommune.no
Tlf. 67 50 32 32

Søknad om Frivillighetsmidler:

Formålet med tilskuddet er å støtte opp om og styrke lokal frivillig innsats i samarbeid med kommunale tjenester.

Retningslinjer for søknaden finner du på denne siden ovenfor

Kontaktperson:

Mona Rafn
E-post: mona.rafn@baerum.kommune.no
Tlf: 45 17 19 40

Søknader om kommunale tilskudd til idrettslag/foreninger

Søknad om tilskudd til omfattende vedlikehold/utbedring – klubbhus

Søknad om tilskudd til snøproduksjon

Kontakt:

Bærum idrettsråd, Durudveien 33 , 1344 Haslum
E-post: Kathrine@b-ir.no
Tlf: 918 28 371

Søknader om kommunale tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Kontaktperson:

Andrea Wielunski
E-post: andrea.wielunski@baerum.kommune.no
Tlf: 977 13 908

Søknadsfrist 15/4-2019

Søknader om kommunale tilskudd til idrettslag/foreninger

Idrettsskole – søknad/rapport

Søknad om grunntilskudd til idrettslag som aktiviserer utøvere med nedsatt funksjonsevne.

Søknad om tilskudd til aktivitetstilskudd og anleggstilskudd

Kontakt:

Bærum idrettsråd, Durudveien 33 , 1344 Haslum
E-post: Kathrine@b-ir.no
Tlf: 918 28 371