Hovedformål for ordningen

I Bærumspakke 2 er det satt av kr. 1.000.000,-  til bedrifter innen helse-, velvære og treningssenter med flere som er hardt rammet av pandemien andre bølge, der blant annet nasjonale og lokale forskrifter har bidratt til at det ikke har vært anledning å holde åpent i perioden.

Søknadsfrist

22. februar

Hvem kan søke? 

Treningssentre som har måttet holde stengt pga. nasjonale og lokale forskrifter.

Målgruppe? 

Treningssentre i Bærum

Delmål

 • Støtte til tiltak som
  • krever omstilling pga. smittevern
  • Er innovative og nyskapende tiltak knyttet til produktutvikling tilpasset smittevernsituasjonen men også som kan gi varig og bærekraftig næringsutvikling
  • Knyttes til kommunikasjons- og kompetansehevende tiltak

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe? 

Leder for Bærumspakken Unni Larsen, mail: unni.larsen@baerum.kommune.no

Krav til dokumentasjon

 • Regnskap for 2019
 • Foreløpig regnskap og balanse 2020
 • Virksomhetene må fylle følgende vilkår:
  • Virksomheten må ha omsetningsfall som følge av koronapandemien
  • Virksomheten har helårs drift
  • Virksomheten har ansatte
  • Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller avvikling

Hva kan støtten brukes til? 

 • Støtte til tiltak som krever omstilling pga. smittevern
  • Eksempler: utstyr og tilrettelegging som bidrar til smittefri aktiviteter, etablere hjemmeleveringsordninger, netthandelsløsninger, midlertidige ombygginger av lokaler
 • Innovative og nyskapende tiltak knyttet til produktutvikling tilpasset smittevernsituasjonen men også som kan gi varig og bærekraftig næringsutvikling
  • Eksempler: samarbeid med andre aktører, grønne løsninger, ta i bruk ny teknologi
 • Kommunikasjons- og kompetansehevende tiltak
  • Eksempler: annonsering, utvikling av digitale kurs, digital handel

Hva skjer etter at du har sendt inn søknaden? 

Får bekreftelse på mottatt søknad. Søknadene behandles etter søknadsfristen og alle søkere vil bli kontaktet.

 

Søknadsskjema for Bærumspakke 2 - Næringsliv Trening

 

Næringsliv

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Servering Søknadsfrist 22.02.21
Trening Søknadsfrist 22.02.21