Informasjon om ulike utlysninger og støtteordninger for høsten 2021.

Lokal kompensasjonsordning for virksomheter i Bærum

Kompensasjonsordning for lokale virksomheter i Bærum, som helt eller delvis har falt utenfor statlige Covid-19 kompensasjonsordninger.

Les mer her.

Tilskudd til næringsutvikling og innovasjon

Formålet med støtteordningen er å delfinansiere utviklingsprosjekter som fremmer et omstillingsdyktig næringsliv, nye grønne næringer basert på fornybare ressurser, innovativ teknologi, digitalisering og sirkulære forretningsmodeller – som sikrer og etablerer nye arbeidsplasser i Viken.

Søknadsfrist: 27. oktober 2021

Tilskudd til næringsutvikling og innovasjon 2021 - Viken fylkeskommune

Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION)

Bedrifter med liten eller ingen erfaring med forskning og utvikling (FoU) kan søke støtte til mindre FoU-prosjekter på forprosjekt-stadiet.

Søknadsfrist: Løpende

Tilskudd til forskning i bedrifter (FORREGION) - Viken fylkeskommune

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring

Tilskuddsordningen har som formål å bidra til at korona-rammede bedrifter skal kunne øke sin kompetanse og samtidig unngå å permittere eller si opp sine ansatte.

Søknadsfrist: Løpende ut 2021

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring sommer og høst 2021 - Viken fylkeskommune

Tilskudd til KulturArvOpplevelser i Viken

KulturArvOpplevelser skal bidra til utvikling av opplevelser der kultur, natur, mat og aktiviteter settes sammen til et attraktivt tilbud til turister, andre besøkende og lokalbefolkning. Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom kultur- og næringsområdene i Viken fylkeskommune.

Søknadsfrist: 22. oktober 2021

Tilskudd til KulturArvOpplevelser i Viken høsten 2021 - Viken fylkeskommune

Regionale forskningsfond

Regionalt innovasjonsprosjekt i det offentlige, og Regionalt innovasjonsprosjekt i bedrift.

Søknadsfrist 20.oktober

Avklaringsmidler

Løpende frist.

Utlysninger liste (regionaleforskningsfond.no)