Hovedformål for ordningen?

Bidra til å gi lovende idrettstalenter mulighet til å kunne videreutvikle sitt talent for å kunne hevde seg på nasjonalt eller internasjonalt nivå innen sin idrettsgren.

Søknadsfrist

15. januar

Hvem kan søke?

Idrettslag på vegne av idrettsutøver.

Målgruppe?

En person som har fylt 16 år forrige år, fortrinnsvis bor i Bærum, er medlem av et idrettslag registrert hos NIF og BIR, ha potensial til nasjonalt toppnivå med planer om videre satsning.

Hvem kan jeg kontakte hvis jeg lurer på noe?

Niels Otto Bergseng eller Kathrine i BIR

Skjema for søknad om idrettsstipend

Krav til dokumentasjon?

Uttalelse fra idrettslag om søknaden, bekreftelse på gitte opplysninger, resultat og utvikling de to foregående årene, plan for videre satsning på minimum to år, prioritert liste fra idrettslag dersom det er flere søkere

Hva kan støtten brukes til? 

Finansiere satsningen for å kunne drive idrett på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Søknadene behandles av Bærum idrettsråd, og tildeling sendes Natur og idrett senest 15. mars.

Skjema for søknad om idrettsstipend

 

Idrett