Hovedformål for ordningen

Tilskudd til drift og aktivitet

Søknadsfrist

1. oktober

Hvem kan søke? 

  • Kommunens frivilligsentraler

Målgruppe? 

Kommunens frivilligsentraler

Delmål

Stimulere til økt aktivitet og utvikling av aktivitet

Krav til dokumentasjon

  • Regnskap og budsjett. Plan for året det søkes tilskudd til

Hva kan støtten brukes til? 

Driftsmidler og tilskudd til aktivitet

 

Oversikt over kommunale tilskudd til frivillighetstiltak

Oversikt over tilskudd
Kommunale Tilskudd  søknadsfrist
Frivillighetsmidler 01.10.23
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - driftsstøtte 01.10.23
Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak 01.10.23
Frivilligsentraler - søknad om tilskudd 01.10.23
Ekstra utlysning av frivillighetsmidler for 2023 01.02.23