Hovedformål for ordningen

Tilskudd til drift og aktivitet

Søknadsfrist

1. oktober

Hvem kan søke? 

  • Kommunens frivilligsentraler

Målgruppe? 

Kommunens frivilligsentraler

Delmål

Stimulere til økt aktivitet og utvikling av aktivitet

Krav til dokumentasjon

  • Regnskap og budsjett. Plan for året det søkes tilskudd til

Hva kan støtten brukes til? 

Driftsmidler og tilskudd til aktivitet

 

Oversikt over kommunale tilskudd til frivillighetstiltak