Hovedformål med ordningen

  • Bidra til drift og prosjekter i friluftslivsorganisasjonen. Tilskuddene gavner også uorganisert friluftsliv.

Søknadsfrist

1. mars

 

Søknadsskjema om tilskudd til Friluftsorganisasjoner

Hvem kan søke?

Friluftslivsorganisasjoner

Målgruppe

Uorganisert friluftsliv i Bærum

Krav til dokumentasjon

Medlemmer i organisasjonen under og over 18 år, regnskap og budsjett.

Hva kan støtten brukes til?

  • Drift og prosjekter

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Søknadene behandles av Natur og idrett.

 

 

Søknadsskjema om tilskudd til Friluftsorganisasjoner

 

 

Friluftsliv

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Friluftsorganisasjoner 01.03.21
Dagsturhytter 01.03.21