Hovedformål med ordningen

  • Bidra til å opprettholde et tilbud om servering for friluftslivet i Bærum

Søknadsfrist

15. april 

Søknadsskjema om tilskudd til Dagsturhytter

Hvem kan søke?

Driftere av dagsturhytter. NB – det kreves innlogging med bank-ID ved utfylling av søknadsskjema.

Målgruppe

Uorganisert friluftsliv i Bærum

Krav til dokumentasjon

Oversikt over antall åpnigsdager (med dato), regnskap og budsjett siste år. NB – søknadsfrist 15. april kl 23.59 er endelig og det er ikke anledning til å ettersende vedlegg.

Hva kan støtten brukes til?

  • Drift og prosjekter

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Søknadene behandles av Park, Landbruk, Natur og Kulturvern.

Søknadsskjema om tilskudd til Dagsturhytter

 

Friluftsliv

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Friluftsorganisasjoner 15.04.22
Dagsturhytter 15.04.22