Hovedformål med ordningen

  • Bidra til å opprettholde et tilbud om servering for friluftslivet i Bærum

Søknadsfrist

1. mars

 

Søknadsskjema om tilskudd til Dagsturhytter

Hvem kan søke?

Driftere av dagsturhyttene

Målgruppe

Uorganisert friluftsliv i Bærum

Krav til dokumentasjon

Antall åpningsdager, regnskap og budsjett

Hva kan støtten brukes til?

  • Drift og prosjekter

Hva skjer etter at du har sendt søknaden?

Søknadene behandles av Natur og idrett

 

Søknadsskjema om tilskudd til Dagsturhytter

 

 

Friluftsliv

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Friluftsorganisasjoner 01.03.21
Dagsturhytter 01.03.21