På denne siden finner du en oversikt over alle kommunale tilskuddsordninger, søknadsfrister og økonomiske rammer. Søknadsfristen for de kommunale tilskuddene er generelt 1. mars hvert år, mens i landbruket er det forskjellige datoer ettersom hvilken tilskuddsordning det gjelder.

Sykkelparkering for borettslag og sameier

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Tilskudd til sykkelparkering for borettslag og sameier Fortløpende

Friluftsliv

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Friluftsorganisasjoner 15.04.22
Dagsturhytter 15.04.22

Fritidsstipend

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Fritidsstipend Fortløpende

Oversikt over kommunale tilskudd til frivillighetstiltak

 

Helse og sosial

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Helse og velferd høst 2022

Idrett

Oversikt over tilskuddsordninger til kulturformål

 

Kommunale tilskudd Kultur søknadsfrist
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende

Tilskudd til arrangement eller prosjekt - fortløpende

Fortløpende med søknadsfrist senest 4 uker før prosjektet/
arrangementet finner sted.
Tilskudd til arrangement eller prosjekt - årlig 01.10.2022 
Tilskudd til ordinær drift

01.10.2022

Kulturstipend 01.10.2022
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.12.2022

 

 

Fylkeskommunal tilskuddsordning søknadsfrist
Vikens seksjon Kulturutviklings tilskuddsordninger for 2023.
Søknadsskjema med veiledning vil åpnes i begynnelsen av september, senest 6 uker før søknadsfristen.

Dette gjelder søknad til:
  • Kunst og kulturprosjekter i Viken
  • Tilskudd til festivaler
  • Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer
  • Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken

Les mer om de ulike ordningene på vår nettside her: Kultur - Viken fylkeskommune
1. november 2022
Ung Kultur – Ny fylkeskommunal tilskuddsordning

Dette er en nyetablert ordning der formålet er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet.

Les mer om ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden finner du også søknadsskjema:
  1. Tilskudd til ung deltakelse
  2. Tilskudd til ung medvirkning
  3. Tilskudd til aktiviteter initiert og dravet av unge
  4. Tilskudd til pilotprosjekter
Søknadsfristen er løpende

 

Kulturvern

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Museer og frivillige organisasjoner 01.03.2022
Istandsetting av kulturminner  

Landbruket