På denne siden finner du en oversikt over alle kommunale tilskuddsordninger, søknadsfrister og økonomiske rammer. Søknadsfristen for de kommunale tilskuddene er generelt 1. mars hvert år, mens i landbruket er det forskjellige datoer ettersom hvilken tilskuddsordning det gjelder.

Friluftsliv

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Friluftsorganisasjoner 15.04.22
Dagsturhytter 15.04.22

Fritidsstipend

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Fritidsstipend Fortløpende

Oversikt over kommunale tilskudd til frivillighetstiltak

 

Helse og sosial

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Helse og velferd 18. februar 2022

Idrett

Oversikt over Kommunale tilskuddsordninger til kulturformål

Kommunale Tilskudd søknadsfrist
Tilskudd til ordinær drift 01.10.2022
Tilskudd til skolekorps 01.10.2022
Tilskudd til arrangement eller prosjekt 01.10.2022 og gjennom året løpende med søknadsfrist senest 3 uker før prosjektet/
arrangementet finner sted.
Kulturstipend 01.10.2022
Kulturpris Frist for å nominere kandidater er 01.12.2022
Innspill til investeringer og oppgradering av kulturscener/kulturarenaer Innspillene sendes fortløpende

Kulturvern

Oversikt over tilskudd
Tilskudd søknadsfrist
Museer og frivillige organisasjoner 01.03.2022
Istandsetting av kulturminner  

Landbruket