Idrettslag, klubber, foreninger og andre organiserte grupper kan få godtgjørelse fra kommunen for å plukke søppel langs kommunale veier og i friområder.

Kommunen gir godtgjørelse for søppelplukking langs om lag 50 ruter av varierende lengder og arealer i Bærum. Det er idrettslag, klubber, foreninger og andre organiserte grupper i Bærum som kan få godtgjørelse for plukke søppel langs rutene. Skoleklasser, russebusser og andre uorganiserte grupper kan ikke søke.

Godtgjørelsen er fastsatt på forhånd og vil variere i forhold til lengde og areal for rutene. Klubber, lag og foreninger må samordne sine henvendelser. Kommunen tar for eksempel kun imot én søknad fra en fotballklubb. Kommunen prøver å legge til rette for at flest mulig skal få delta.

  • For å søke om å få tildelt en rute, send en e-post til John Arne Riis ved Park- og veidrift: john.arne.riis@baerum.kommune.no
  • Merk e-posten med "Søppelplukking 2021"
  • Frist: 22. mars 2021

Ved spørsmål, kontakt John Arne Riis på e-post eller telefon 95 25 57 54.