Denne siden vil bli oppdatert med sommeraktiviteter for barn og unge for sommeren 2021.

Barn i lek som skriker

Retningslinjer og smittevern

Vi legger til rette for aktiviteter innenfor de til en hver tid gjeldene retningslinjer for smittevern.