Besøksadresse

Haugjordet 11
1336 SANDVIKA

Nøkkelinformasjon

  • Plen
  • Sandkasse
  • Vippedyr/figur
  • Lekesentral