Parkene i Bærum

Parkene i Bærum består av byparker, parker som ligger i større friområder og små grønne lunger imellom bebyggelsen. Kommunens parker er offentlig tilgjengelige friområder som skal være til glede for alle.

Grilling

Dersom du ønsker å grille i en park, ber vi om at du benytter fastgrillene som er plassert ut enkelte steder. Engangsgriller bør stå på stativ, slik at det ikke blir sviskader på gresset. Kast engangsgrillen i egne avfallsbeholdere som er satt ut. Engangsgriller skal ikke kastes i vanlige søppelbøtter.  Bålbrenning er ikke tillatt.

Hunder

Vi ber om at hundeeiere holder hunden i bånd. Vis hensyn til øvrige besøkende. Vær vennlig å plukke opp hundemøkk og kaste den i nærmeste søppelbøtte. Det finnes egen hundeluftegård på Kjørbotangen, på Storøyodden og ved Wøyen gård.

Søppel

Kast søppel i søppelbøttene som er plassert i parkene. Hvis søppelbøttene er fulle, ber vi om at du tar med deg søppelet slik at det ikke blir liggende i parken.

Parkene driftes av Parkavdelingen i Natur og idrett.