Kulturminnedagene 2021

Kulturminnedagene i 2021 arrangeres fra 4. – 12. september med temaet er «DIALOG». Når det gjelder de forskjellige museenes åpningstider viser vi til deres hjemmesider.

Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvfestival med 300 arrangement og 50.000 besøkende rundt om i landet hvert år. Kulturminnedagene arrangeres av frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven. Alle kan bli med på markeringen! 

Kulturminnedagene i 2021 arrangeres fra 4. – 12. september og temaet er «DIALOG» : Alle trenger å være en del av et fellesskap - et inkluderende samfunn som er basert på solidaritet og gjensidig respekt, med like muligheter for alle.  Gjennom Kulturminnedagenes tema for 2021 «DIALOG» vil arrangementene fokusere på inkludering, belyse verdien av mangfold og skape dialog rundt vår kulturelle arv.

Bli med da vel! Mer om kulturminnedagene kan du lese her. https://kulturvern.no/kulturminnedagene/

Husk at mange av våre kulturminner kan man på egenhånd oppsøke og se i natur og i nærområder i Bærum. Ta turen da vel, det er mye spennende å finne!

Arrangementsoversikt:

Museum Dager Klokkeslett Informasjon
Samvirkemuseet 5. september 1200-1700

Servering av kaffe på tunet

Gratis adgang

Evje skolemuseum 5. september 1200-1600  
       

Kulturvernkontoret

Kulturvernkontoret arbeider for å ivareta kulturminner og kulturmiljøer i Bærum.

Postadresse

Bærum kommune
Kulturvernkontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

post@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Kommunegården
Arnold Haukelandsplass 10
Sandvika