Kulturarven

I følge Unescos deklarasjon fra 2001 er dagens generasjon forpliktet til å forvalte kulturminnene i respekt for de som har levet før oss, og med omtanke for de som kommer etter oss.

Begrepet kulturarv favner et bredt spekter materiell og immateriell arv fra fortiden. Kulturminnevernets anliggende er den materielle siden som omfatter bygninger, anlegg og kulturlandskap. Gamle hus og bygningsmiljøer vitner om tidligere tiders samfunnsforhold, liv og gjøremål, men også om håndverk, materialkunnskap og topografisk plassering. Derfor er det viktig å kjenne til og å ta vare på de gode eksemplene. Vi må også ha øye for vår egen tids gode eksempler - de blir fremtidens kulturminner.

Ditt hus - et kulturminne?

Bygninger utgjør en viktig del av vår kulturarv. Gamle hus vitner om tidligere tiders samfunnsforhold, liv og gjøremål, men også om håndverk, materialkunnskap og topografisk plassering. 

Kulturvernkontoret

Kulturvernkontoret arbeider for å ivareta kulturminner og kulturmiljøer i Bærum.

Postadresse

Bærum kommune
Kulturvernkontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

post@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Kommunegården
Arnold Haukelandsplass 10
Sandvika