Om kulturvern

Kulturvernkontoret arbeider for å ivareta kulturminner og kulturmiljøer i Bærum. 

Kulturvernkontorets arbeidsoppgaver

  • Gi uttalelser i byggesaker og plansaker som berører kulturminner.
  • Sikre bevaring av verneverdige bygninger og bygningsmiljøer
  • Samarbeide med lokale organisasjoner og velforeninger i saker som gjelder kulturminner
  • Fordele tilskudd til museer og kulturvernorganisasjoner
  • Ajourføring, oppdatering av Bærum kommunes kulturminnedatabase.
  • Navnesaker

Kulturvernkontoret

Kulturvernkontoret arbeider for å ivareta kulturminner og kulturmiljøer i Bærum.

Postadresse

Bærum kommune
Kulturvernkontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

post@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Kommunegården
Arnold Haukelandsplass 10
Sandvika