Kulturminnedagene 2020

Kulturminnedagene vil i år, grunnet Covid 19, bli spredte arrangementer utover høsten og ikke lagt til en bestemt uke som ellers. Når det gjelder de forskjellige museenes åpningstider viser vi til deres hjemmesider.

Kulturminnedagene er Norges største historie- og kulturarvfestival med 300 arrangement og 50.000 besøkende rundt om i landet hvert år. Kulturminnedagene arrangeres av frivillige lag, foreninger, museum, kommuner, private eiere av kulturminner og andre som ønsker å formidle kulturarven. Alle kan bli med på markeringen! Som en konsekvens av korona-utbruddet så vil årets kulturminnedager bli utvidet til å gjelde hele høsten 2020.

Husk at mange av våre kulturminner kan man på egenhånd oppsøke og se i natur og i nærområder i Bærum. Ta turen da vel, det er mye spennende å finne!

Kulturvernkontoret

Kulturvernkontoret arbeider for å ivareta kulturminner og kulturmiljøer i Bærum.

Postadresse

Bærum kommune
Kulturvernkontoret
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

post@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Kommunegården
Arnold Haukelandsplass 10
Sandvika