Utendørsanlegg og fotball

Trenings- og arrangementstider for utendørsanlegg og Bærum idrettspark fotballhall, softball- og  cricketbane

Tidsperioden for trening/arrangementer på kommunale gressbaner er cirka 10. mai - 30. september. For fotballbaner med grus og kunstgress gjelder det fra snøen er borte til snøen igjen ligger.

I Bærum idrettspark fotballhall kan det søkes for tidsperiodene 4. mai - 17. juni + 10. august - 27. september. For vintersesongen kan det søkes om tiden 5. oktober - 3. mai (2021).

Tidsperioder for styrketreningsrom er:
Mai, juni og august (anlegget er stengt i juli), september til desember og januar til april.

Kriterier for tildeling av treningstid i Bærum idrettspark (ikke fleridrettshall) kan du lese her.

Fristen for å søke om treningstid er 1. februar 2020, for softball og cricketbane er fristen 1. mars 2020. Søknader innkommet etter fristen kan ikke forventes å bli behandlet. Forslag til fordeling og innkalling til fordelingsmøte blir sendt ut i uke 6. Fordelingsmøtet blir avholdt i Bærum idrettspark 12. februar, klokken 1700-1830. 

Søknadsskjemaer for søknad om treningstider