Utendørsanlegg og fotball

Trenings- og arrangementstider for utendørsanlegg og Bærum idrettspark fotballhall

Tidsperioden for trening/arrangementer på kommunale gressbaner er cirka 10. mai - 30. september. For fotballbaner med grus og kunstgress gjelder det fra snøen er borte til snøen igjen ligger.

I Bærum idrettspark fotballhall kan det søkes for tidsperioden 16. august - 27. september. For vintersesongen kan det søkes om tiden 5. oktober - 2. mai (2022).

Tidsperioder for styrketreningsrom er:
Mai, juni og august (anlegget er stengt i juli), september til desember og januar til april.

Fristen for å søke om treningstid er 1. februar 2021. Søknader innkommet etter fristen kan ikke forventes å bli behandlet. Forslag til fordeling og innkalling til fordelingsmøte blir sendt ut i uke 6. Dersom restriksjonenen i forbindelse med Covid-19 tillater det vil fordelingsmøtet blir avholdt i Bærum idrettspark, store møterom 17. februar, klokken 1730-1900. Dersom dette ikke er mulig vil fordelingsmøtet bli avholdt som teamsmøte med de aktuelle søkerne.

Til informasjon så kan utendørsidretter også søke om treningstid i friidrettshallen i Bærum idrettspark. Når det gjelder søknad om treningstid i friidrettshallen vil vi presisere at antall timer til fordeling er begrenset da friidrett er prioritert.
Søknadsskjema må fylles ut så nøyaktig som mulig. Vi ber om at det oppgis hvilke lag (aldersgrupper) og nivå/divisjon som det søkes for. Søknader med mangelfull og/eller feilaktige opplysninger vil kunne medføre redusert/ingen tildeling av treningstid.

Fordeling styrketrening og trening i friidrettshall vil foreligge medio mars.

Søknadsskjemaer for søknad om treningstider