Utendørsanlegg og fotball

Trenings- og arrangementstider for utendørsanlegg, Bærum idrettspark fotballhall og styrketreningsrom

Tidsperioden for trening/arrangementer på fotballbane gress er 10. mai - 30. september. For fotballbaner med grus og kunstgress gjelder det fra snøen er borte til snøen igjen ligger.

I Bærum idrettspark fotballhall kan det søkes for tidsperiodene 7. mai - 20. juni + 13. august - 30. september. For vintersesongen kan det søkes om tiden 1. oktober - 5. mai (2019).

Tidsperioder for styrketreningsrom er:
Mai, juni og august (anlegget er stengt i juli), september til desember og januar til april.

Kriterier for tildeling av treningstid i Bærum idrettspark (ikke fleridrettshall) kan du lese her.

Fristen for å søke om treningstid er 4. februar 2018. Forslag til fordeling og innkalling til fordelingsmøte blir sendt ut i uke 6. Fordelingsmøtet blir avholdt i Bærum idrettspark 14. februar, klokken 1730.

Søknadsskjemaer for søknad om treningstider

Idrettsavdelingen

Postadresse

Bærum kommune 
Idrettsavdelingen
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

post@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Kommunegården Arnold Haukelandsplass 10 Sandvika