Treningstid i idrettshaller

1. mars 2018 var søknadsfristen for tildeling av faste trenings- og arrangementstider i kommunale idrettshaller for sesongen 2018/2019. Det er mulig å søke om treningstid for perioden fra 15. august 2018 til 13. mai 2019. Søknader som kommer inn etter fristen kan ikke forventes behandlet.

Søknadsomgangen gjelder trenings- og arrangementstid i fleridrettshaller, sommertreningstid, treningstid i Bærum idrettspark friidrettshall og styrkerom samt gymnastikksalen på Bjørnegård skole. Henvendelser vedrørende trenings- og arrangementsid i idrettshaller som drives av idrettslag gjøres til disse. Søknader om treningstid i skolenes gymnastikksaler gjøres til den enkelte skole.

Søknadsskjemaet må fylles ut så nøyaktig som mulig. Søknader med mangelfulle og/eller feilaktige opplysninger vil kunne medføre redusert/ingen tildeling av treningstid. Natur og idrett behandler søknadene om trenings- og arrangementstid og kaller inn til fordelingsmøte i mai.

Du finner utleiepriser for idrettshallene her

Idrettsavdelingen

Postadresse

Bærum kommune 
Idrettsavdelingen
Postboks 700
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

post@baerum.kommune.no

Besøksadresse

Kommunegården Arnold Haukelandsplass 10 Sandvika