Temaplan 2019 - 2022

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022 - «Aktiv hver dag - hele livet!»

Dette er en tematisk plan med ambisjon om å være et verktøy for
kommunens engasjement innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2023. Det er et mål at planen blir aktivt benyttet og at vi sammen når de mål og strategier som er nedfelt.
Planen avløser Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2015-2018.

Anleggsplanen skal rulleres. Frist for innspill til rulleringen er 15. februar 2020 - Innspill kan registreres HER.

Planen kan du lese HER

Barn leker i skogen