Skiløyper

Så fort det er nok snø til det starter Natur-, idrett- og veidrift, i samarbeid med Skiforeningen, arbeidet med å preparere skiløyper i marka. Løypene holdes i stand løpende gjennom skisesongen.

Fullstendig oversikt over preparerte løyper finnes på Skiforeningens nettsider. Her finner du også oversikt over løypene som prepareres av Bærum kommune.

Så sant det er mulig preparerer Natur-, idrett- og veidrift også skiløyper i nærmiljøområdene. Det vil, avhengig av vær og kapasitet, være varierende kvalitet på løypene. Det kreves også en viss mengde snø før disse løypene prepareres.

Skiløyper i nærmiljøanlegg