Naturisbaner

Banene med naturis legges forutsatt at det er kulde og vær til dette. Banene holdes i stand så fort og så sant det er mulig, men værforholdene er med å avgjøre kvaliteten på banene. Hvilke baner som er islagt finner du i tabellen under. Denne oppdateres fortløpende. 

 

Isbaner i Bærum kommune
Bane islagt
Anna Krefting skole 15.01
Barktomta 15.01
Belset skole 15.01
Bergersletta 15.01
Bjørnegård 15.01
Blommenholm skole Utgår 2021
Bryn grusbane 15.01
Eikeli videregående Utgår 2021
Eiksmarka skole 15.01
Emma Hjort skole 15.01
Frembanen 15.01
Gjettum nord/Blåveisstien 15.01
Gommerud Utgår 2021
Grav skolebane 15.01
Gullhaug skole 15.01
Hagabråten 15.01
Hamang 15.01
Hammerbakken 15.01
Haslum idrettsanlegg 15.01
Haslum skolebane 15.01
Helset nærmiljøanlegg 15.01
Hosle grusbane 15.01
Hosletoppen skolebane 15.01
Jong skolebane 15.01
Kadettangen  
Kolsberg Hauger (Kolsåsparken) 15.01
Lommedalen skole 15.01
Løkeberg skole 15.01
Ramstad skole 15.01
Skui idrettsanlegg 15.01
Storøya grusbane  
Tanum skolebane 15.01
Valler videregående 15.01
Vøyenenga skole 15.01
Øvre toppenhaug idrettsanlegg 15.01
Åsterud grusbane 15.01

 

Eiksmarka skøytebane