Idrettshaller

Bærum kommune eier tolv fleridrettshaller. Idrettslag har ansvaret for den daglige driften av de fleste av hallene.

Idrettslag kan søke om tildeling av fast treningstid, sommertreningstid eller tid til arrangementer i fleridrettshallene.

Treningstid i idrettshaller

Fleridrettshallene i kommunen kan leies av idrettslag som har idrettshall som arena for sine konkurranser/idrett. Søknad om tildeling av faste treningstider, sommertrening og andre arrangementer i idrettshallene foretas en gang i året. Kriterier og informasjon om søknad om og tildeling av trenings- og arrangementstider finner du her.

Fristene for å søke om trenings- og arrangementstid i de forskjellige idrettshallene, og også om sommertrening er 1. mars

Ledig tid, både for trening og arrangementer kan bookes gjennom hele året. Dette bør gjøres minst en måned i forveien. Søknad sendes nadderud.idrettspark@baerum.kommune.no . For å sjekke om det er ledig tid kan du gå inn i FRI Booking.

Søknad om lån/leie av skolenes gymnastikksaler eller andre skolelokaler gjøres på eget skjema som sendes den/de aktuelle skolen(e). Unntaket er Bjørnegård skole hvor det skal søkes til Natur og idrett.