Bærums befolkning er gjennomgående fysisk aktive. Sammenliknet med nasjonale tall er ungdom i Bærum mer aktive enn landsgjennomsnittet. Det er likevel en stor utfordring å få en enda større andel av befolkningen til å bli fysisk aktive hver dag - hele livet.

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022 - «Aktiv hver dag - hele livet!»

Dette er en tematisk plan med ambisjon om å være et verktøy for
kommunens engasjement innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2023. Det er et mål at planen blir aktivt benyttet og at vi sammen når de mål og strategier som er nedfelt.
Planen avløser Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2015-2018.

Link til "Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022" (pdf)

Barn leker i skogen