Bærums befolkning er gjennomgående fysisk aktive. Sammenliknet med nasjonale tall er ungdom i Bærum mer aktive enn landsgjennomsnittet. Det er likevel en stor utfordring å få en enda større andel av befolkningen til å bli fysisk aktive - hver dag - hele livet.

Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2023-2026

Kommunen skal i gang med arbeidet med ny plan. Dette vil bli en tematisk plan med ambisjon om å være et verktøy for kommunens engasjement innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2023-2026. Det er et mål at planen vil bli aktivt benyttet og at vi sammen når de mål og strategier som blir nedfelt.

Ny plan skal avløse plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022.

Innspill til revisjon av planen kan gjøres her med frist 1. november 2021.

Link til "Plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2019-2022" (pdf)

Barn leker i skogen