Fullstendig oversikt over preparerte løyper finnes på Skiforeningens nettsider. Her finner du også oversikt over løypene som prepareres av Bærum kommune.

Så sant det er mulig preparerer Natur-, idrett- og veidrift også skiløyper i nærmiljøområdene. Det vil, avhengig av vær og kapasitet, være varierende kvalitet på løypene. Det kreves også en viss mengde snø før disse løypene prepareres.

Skiløyper i nærmiljøanlegg