Bærum Idrettspark er åpen for trening i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk. Vår Facebookside oppdateres løpende.

Årskort i Bærum idrettspark

Årskort for trening i idrettsparken gjelder for trening i perioden fra 15. august inneværende år til 15. juni påfølgende år. Prisen for et årskort er 2400,- for voksne og 1050,- for ungdom under 18 år.

Kjøp av kort gjøres per e-post til Mikkel Røsok. E-posten må inneholde fullt navn, adresse, fødselsdato og -år. Kortet er personlig og kan ikke benyttes av andre. Kortet betales ved utlevering.

Kortet gir adgang til å trene i BIP friidrettshall (ikke trampoline) og styrkerom. Personer under 16 år kan ikke benytte styrkerom uten i følge med en voksen.

Åpningstider
dager tider Periode
Mandag - fredag 08.00 - 22.30 1. oktober - 1. april
Fredag 08.00 - 19.00 1. oktober - 1. april
Lørdag 09.00 - 19.00 1. oktober - 1. mai
Søndag 09.00 - 21.30 1. oktober - 1. mai

Bærum idrettspark forbeholder seg retten til å foreta rimelige, sesongavhengige endringer i åpningstider i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og lignende. Anlegget vil også kunne være stengt i forbindelse med helligdager.

På hverdager i tidsrommet 1730 - 2030 (friidrettshall) og 1800 - 2100 (styrkerom), og i helgene, har organisert trening gjennom idrettslag fortrinnsrett til å trene. Innehavere av årskort må vike om anlegget er utleid til organisert trening, med mindre annet er avtalt med idrettslaget som har organisert trening i det aktuelle tidsrommet. Friidrettshallen vil være stengt i forbindelse med avvikling av friidrettsstevner.

Følg oss gjerne på facebook.

Nøkkelinformasjon

  • Størrelse: 1600 kvm
  • Idretter: Håndball, basketball, volleyball, tennis, innebandy, badminton, fotball, friidrett
  • Drift/utleie: Bærum idrettspark

Besøksadresse

Hauger skolevei 36
1351 RUD