Bærum kommune ved Natur-, vei- og miljøforvaltning skal utarbeide ny flerbruksplan for kommuneskogen. Det inviteres med dette til medvirkning i form av innspill til planarbeidet.

Forslag til endret forvaltning og bruk av Bærum kommunes skog må hensynta:

  • Formelt regelverk  
  • skogbrukslov
  • forskrift om bærekraftig skogbruk
  • forskrift om skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner
  • PEFC skogstandard

Les gjeldende flerbruksplan for Bærum kommunale skoger som ble vedtatt i 2005 (pdf)

Send inn innspill

Høringsinnspill sendes til e-post post@baerum.kommune.no eller Bærum kommune, Natur-, vei- og miljøforvaltning, Postboks 700, 1304 Sandvika

Merk med "Flerbruksplan for Bærum kommuneskog sak 22/21144 (Bærum kommunale skoger – Flerbruksplan – 2022). Frist for å sende inn innspill er 5. desember 2022.

Kontaktpersoner

Park, landbruk, natur og kulturvern (PLNK):