Pleie og omsorg

Ved å stimulere det sosiale livet på kommunale tjenestesteder med kultur, frivillighet og aktiviteter, bidrar vi til økt trivsel, glede og bedre livsvilkår i hverdagen til beboere, brukere, pårørende og ansatte.

Den kulturelle spaserstokken skal bidra til at eldre mennesker får bedre livskvalitet gjennom bruk av kunst, kultur og aktiviteter.
I Bærum kommune er dette et samarbeid mellom Pleie og omsorg, Kulturavdelingen og lokale kulturaktører. Tilbudet er i hovedsak tiltenkt eldre som ikke har mulighet til å benytte seg av de ordinære kulturtilbudene.

Arrangementene er gratis og åpne for alle som ønsker å delta. 

Den kulturelle spaserstokken - program høst 2018 (pdf)

Programforslag til Den kulturelle spaserstokken i Bærum kommune sendes harald.waugh@baerum.kommune.no innen 15. september for vurdering inn i spaserstokk programmet for påfølgende år. 

Utlysning/annonse (pdf)

Annen informasjon

  • Leseombudene er frivillige som bruker av fritiden sin til å lese for andre.
  • Bærum frivillighetssentral er en lokalt forankret møteplass for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet, uavhengig av alder, livssyn og politisk ståsted.

Frivillighetskoordinator

Postadresse:

Bærum kommune
Kultur og fritid
Postboks 700
1304 SANDVIKA