Mona Rafn

Koordinator for innbyggersamarbeid og frivillighet

mona.rafn@baerum.kommune.no

Mob: 451 71 940

Postadresse:

Bærum kommune
Kultur og fritid
Postboks 700
1304 SANDVIKA