I hele 2022 skal vi feire frivilligheten – Norges største lagarbeid – og få enda flere med på laget!

Frivillighetens år 2022 feirer Norges viktigste lagarbeid! Lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med.

Hva er målene for Frivillighetens år 2022?

Det er satt tre mål for Frivillighetens år 2022:

  • Økt deltakelse.
  • Økt tilgjengelighet.
  • Synliggjøre frivillig sektors betydning.

Her kan du lese mer om Frivillighetens år. 

Glimt fra frivilligheten i Bærum

Gjennom Frivillighetens år vil vi løfte frem det rike frivillighetslivet i Bærum.

Er du del av en frivillig organisasjon eller aktivitet du ønsker å vise frem? Send oss gjerne et bilde og en kort beskrivelse av aktiviteten og organisasjonen. Bidragene skal brukes i Bæringen og på kommunens nettsider gjennom frivillighetens år. Bidrag sendes til: baeringen@baerum.kommune.no

Her er noe av det vi har fått inn:

Bærum elveforum - Gamle Øverland bro Fekteklubben Bekkestua Fekting Hosle og Bekkestua skolekorps Isbanen på Sleiverud Kunstfest på Bærums Verk Leseombud på sykehjem Lilløyplassen Naturhus kassesnekring Lommedalsbanen - lokomotiv Mentormøte Bærum Rød Kors Seniornett Bærum - veiledning Stabæk fotballs gatelag Treffpunkt - Kreftforeningen Tanum kirke - julemarked

VÅR DAG- tar dere utfordringen?

VÅR DAG er en kampanje som involverer alle i den norske frivilligheten. her utfordres alle organisasjoner og foreninger til å velge seg sin dag for å være med å feire VÅR DAG! Endag dere kan bruke til det dere vil.

Hva er viktig med VÅR DAG?

Det viktige med denne dagen er at lokalsamfunnet får anledning til å se hva slags organisasjon dere er og hva slags aktiviteter dere driver med.  

Her kan du lese mer om VÅR DAG

Hvordan søker vi støtte til VÅR DAG?

Det er sentralorganisasjonenen som kan sende inn søknaden til  deres VÅR DAG. Lokallag og foreninger kan nå søke om opp til 25 000 kr til lokale arrangementer som skjer på sentralorganisasjonen sin VÅR DAG.

Her kan du lese om hvordan du skal gå frem for å søke om støtte. 

Kick off 5. desember

Søndag 5. desember 2021 feiret Bærum kommune frivilligheten og markerte kick-off for Frivillighetens år 2022. Det ble show og underholdning fra scenen i Borggården. «Høl i CV’en» serverte kaffe og solbærtoddy.

Arrangementet ble filmet og  vist på den nasjonale åpningen av Frivillighetsåret 2022 i Oslo rådhus.  Bærum var èn av tre kommuner som blir presentert på den nasjonale åpningen.

Vinneren av frivillighetsprisen ble Lionsbussen. Ordfører Lisbeth Hammer Krog takket vinnerne. Hun brukte også anledningen til å takke alle frivillige i Bærum for den flotte innsatsen de gjør for kommunen og lokalsamfunnene. 

Bajazz, Smågardistene, elever fra Løkeberg skole, BærMuDa Mini, Bærum kulturskole og pianist Øystein Fevang underholdt fra scenen.

Frivillighet Norge - arrangerer Frivillighetens år 2022

Frivillighet Norge har fått i oppdrag å planlegge og gjennomføre Frivillighetsåret 2022.

Frivillighet Norge er frivillig sektors interessepolitiske samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner som sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge.

Om Frivillighetens år 2022

I Stortingsmeldingen om Frivillighet (St meld nr 18 2018-2019) besluttet regjeringen at 2022 skal være Frivillighetens år.

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med.

Her finner du mer informasjon om Frivillighet Norge.