2022 er frivillighetens år. Gjennom Frivillighetens år vil vi synliggjøre og løfte frem den flotte og mangfoldige frivilligheten som finnes i Bærum.

Frivillige innreder hjem for enslige mindreårige flyktninger

 - Jeg ønsket å hjelpe til litt, sa Julia Smith. Hun var en av flere frivillige fra Røde kors som har bistått med å innrede et bofelleskap for enslige mindreårige flyktninger på Eiksmarka. Bærum forbereder seg til å kunne ta imot 7 unge mennesker.
Bofelleskapet blir deres nye hjem.

- Vi merker at det er mange som ønsker å engasjere seg, ønsker å hjelpe. Det setter vi stor pris på. Her ønsker vi å ta med innbyggere inn, delta i dette prosjektet. Dette er et flott samarbeid, sier Arne Adolfsen som jobber med botiltak for enslige mindreårige.

Enslige mindreårige flyktninger er under 18 år og har vært på flukt uten foreldre. – Vi er her i foreldrenes fravær og skal støtte de til å være seg selv og finne en plass i det norske samfunnet. De er, av naturlige grunner, både sårbare og sterke.

- Vi gleder oss til å fylle huset her med ungdom, liv og røre! sa Hanne Humborstad som er avdelingsleder for botiltak for enslige mindreårige.

I tillegg til Julie Smith stilte blant annet Svetlana Brathagen, Bente Holt Håkonsen og Kjersti Hallingstad i første innredningsgruppe fra Røde kors.

Tusen takk til alle som kom for å bære, skru og rydde!

Er du del av en frivillig organisasjon eller aktivitet du ønsker å vise frem?

Er du del av en frivillig organisasjon eller aktivitet du ønsker å vise frem? Send oss gjerne et bilde og en kort beskrivelse av aktiviteten og organisasjonen. Bidragene skal brukes i Bæringen eller på kommunens nettsider gjennom frivillighetens år. Bidrag sendes til: baeringen@baerum.kommune.no

Her er noe av det vi har fått inn:

Sykehusverter stiller opp for pasienter og pårørende på Bærum Sykehus. Sentralt plassert ved resepsjonen gjør de det enklere å finne fram på et ukjent sted. Ordningen er et samarbeidsprosjekt mellom foreningen «Venner av Bærum Sykehus» og sykehuset. På bildet ser du sykehusvertene Astrid Wattne og Ingrid Nybo. Foreningen trenger flere frivillige verter og flere venner av Bærum sykehus. Send e-post til: venner.abs@gmail.com Eikeli og Eiksmarka skolekorps - juniorkorpset Smågardistene - Stabekk skoles musikkorps Tanum og Jong skolekorps Skui og Emma Hjorth skolekorps Rykkinn og Gullhaug skolekorps Lommedalen skolekorps Levre skoles musikkorps Jar, Grav og Lysaker skolekorps - juniorkorpset Høvik Verk skolekorps Høvik Blommenholm Løkeberg skolekorps Hosle og Bekkestua skolekorps Haslums skoles jentekorps Fornebu og Snarøya skolekorps Evje skoles musikkorps Bryns skole musikkorps. Foto: Ann Sissel Holthe Asker og Bærums ungdomskorps Eiksmarka sanitetsforening fastelavnsris Naturvernforbundet i Bærum Friskis og Svettis Civitan Bærum Civitan Bærum er en ny frivillig, humanitær organisasjon i Bærum som vil arbeide etter de kjente grunnpilarene: Fellesskap, Kunnskap og Hjelpsomhet. Civitan Bærum er tilknyttet den norske organisasjonen Civitan i Norge. Civitan Bærum vil fortsette de prosjekter Civitan Club Bærum utførte i nærmiljøet. Bærum Turlag Bærum Frivilligsentral Bærum internasjonale hus har aktiviteter for både store og små: internasjonalt kor, persisk kor, "Mat og prat", rådgivning for nyankomne og innvandrere, samt språktrening, er noe av det som står på programmet. Se Facebook: Internasjonale hus Bærum Bærum elveforum - Gamle Øverland bro Fekteklubben Bekkestua Fekting Hosle og Bekkestua skolekorps Isbanen på Sleiverud Kunstfest på Bærums Verk Leseombud på sykehjem Lilløyplassen Naturhus kassesnekring Lommedalsbanen - lokomotiv Mentormøte Bærum Rød Kors Seniornett Bærum - veiledning Stabæk fotballs gatelag Treffpunkt - Kreftforeningen Tanum kirke - julemarked På Hospice Stabekk bidrar frivillige med blant annet hagearbeid, baking, høytlesing, kreativt verksted (på bildet), samtaler, turgåing og transport. - De gjør det lille ekstra som vi setter så stor pris på i hverdagen, sier Rosy Andrews, ansvarlig for de frivillige ved Hospice Stabekk.