Oppgradering hundeparken på Storøya

Storøya hundepark stod ferdig i 2015. Nå er også lys, benkebord og vannpost på plass.

Storøya hundepark har, etter åpningen, blitt svært populær og er til glede for mange hunder og hundeeiere. Etter ønske fra brukerne ble parken etter hvert delt i to; små og store hunder har fått hvert sitt område.

Nå er også lys, benkebord og vannpost på plass i parken. Lysstolpene har bevegelsessensorer slik at det ikke skal stå på lys når parken ikke er i bruk. Det er satt ut benkebord i begge avdelingene i hundeparken. Vannposten finner du nær hundeparken, langs hovedveien til stranden.

Det ble gjort en undersøkelse blant brukerne av hundeparken for å avklare behovet for agilityapparater, da disse kan virke ekskluderende for de som ikke bruker dem. Flertallet av de spurte ønsket ikke agilityapparater, og begrunnelsene var først og fremst knyttet til sikkerhet. Det er derfor ikke satt ut slike apparater i parken.

Hund gnager på pinne