Kartlegging av friluftslivsområder

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en metode som er løftet fram i Nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv og Nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder, framlagt av regjeringen i 2013. Her er det et mål at flest mulig av landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftsområder innen 2018.

Kartleggingen er en metode for kommunene å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Målet er at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv i nærmiljøet og i naturen ellers.

Kartklient krever nettleser som har støtte for Silverlight (Internett explorer eller Firefox).

Innspill og tilbakemeldinger merkes "Friluftslivskartlegging, saksnummer 16/29861 + gnr./bnr." og sendes til: post@baerum.kommune.no Frist for tilbakemelding er 1. mars 2017.