En kvinne i 80-årene fra Bærum er innlagt på sykehus med vibrioinfeksjon. Kvinnen har badet på en fast badeplass på Brønnøya i Asker. 

Ved høye vanntemperaturer, kan det være fare for vibrioinfeksjoner hvis du bader i sjøen med åpne sår. Dette gjelder spesielt personer med påvist immunsvikt, eldre personer eller personer med leversykdom eller hemokromatose. 

Råd fra Folkehelseinstituttet for å unngå infeksjoner:

  • Personer med åpne sår bør ikke bade i sjøvann hvis ikke såret kan tildekkes med heldekkende, vanntett plaster.
  • Personer med immunsvikt, leversykdommer, hemokromatose og eldre anbefales å bruke badesko for å hindre at man pådrar seg sår under bading.
  • Skylling med rent ferskvann etter sjøbad anbefales for alle personer som har sår eller pådrar seg sår under bading.
  • Risikoen reduseres ved å kun ta korte bad og tørke seg grundig med rent håndkle etter bading.
  • Alle som bader med sår eller pådrar seg et sår under bading bør følge med på eventuell forverring av såret og raskt ta kontakt med lege/legevakt ved tegn til sårinfeksjon, feber eller nedsatt allmenntilstand. Gi da beskjed til legen at du har badet. En eventuell infeksjon vil oftest vise seg i løpet av ett til to døgn.

Se mer informasjon på FHI sine nettsider: