Natur, kultur og idrett

Jan Willy Mundal

Kommunalsjef, Tekniske tjenester

Tlf: 67 50 40 50 Mob: 481 75 475

Postadresse:
Bærum kommune
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

e-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:
Kommunegården
Arnold Haukelandsplass 10