Natur, kultur og idrett

Berit Inger Øen

Kultursjef

berit.oen@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 37 56 Mob: 917 03 743

Ansvar for Bærum bibliotek, Bærum kulturhus, kultur og samarbeid, ungdom og fritid og tilskudd til kulturformål.

Svein Finnanger

kommunalsjef Miljøtekniske tjenester

svein.finnanger@baerum.kommune.no

Tlf: 67 50 40 50 Mob: 95 99 09 76

Ansvar for  vann, avløp og renovasjon, kommunale veier og interne transporttjenester. Idrettsanlegg, bad, gravplasser og minneverdier. 

Postadresse:

Bærum kommune
1304 SANDVIKA

Telefon: 67 50 40 50

e-post: post@baerum.kommune.no

Besøksadresse:

Eyvind Lyches vei 10, Sandvika