Bli med i kommunens leverandør-register

I det nye anskaffelsesregelverket er det ikke lenger påkrevd å kunngjøre konkurranser for offentlige anskaffelser med en samlet verdi under 1.1 MNOK.  Dersom det ikke er etablert noen rammeavtaler for anskaffelsen kan kommunen kontakte et mindre utvalg leverandører og invitere disse til konkurranse om å få levere.

Bærum kommune ønsker å utnytte produkter og tjenester fra lokale bedrifter best mulig. Vi etablerer derfor et register hvor kommunens bedrifter kan registrere seg og spesifisere hvilke produkter og/eller tjenester de  ønsker å tilby. Ved å delta her vil bedriften sikre at innkjøperen vurderer lokale leverandører for å delta i konkurransen.

Databasen er fortsatt under utvikling, men bedrifter kan gjerne fylle ut skjema for innmelding og sende det til Cristin Liu. Vi sørger for at innmeldte bedriftene kommer inn i registeret så snart systemet er klart.

REGISTRER DEG HER