Det ble satt av ekstra tilskuddsmidler til frivillige organisasjoner som kunne søke på støtte til prosjekter, aktiviteter, arrangementer og kurs som planlegges gjennomført i Bærum i 2022.

Totalpotten er på 750.000 kroner  totalt søkte 88 søknader. Midlene ble fordelt til alle kvalifiserte søkere.

Formål

I Frivillighetens år 2022 skal vi feire Bærums viktigste lagarbeid. Formålet med denne tilskuddsordningen er å stimulere frivillige organisasjoner med midler til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten , øke kjennskap og anerkjennelse og få flere med!

Hvem kunne søke?

Alle frivillige organisasjoner i Bærum som er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret kan søke støtte

Sjekk her om din organisasjon er registrert.

Søknadsfrist

Søknadsfrist var 1. mai 2022.

Søknadsskjema for tilskudd til aktiviteter i frivillighetsåret 2022

Mer om Frivillighetens år 2022

Bærum kommune skal markere Frivillighetens år gjennom blant annet å invitere til Frivillighetskonferanse 26. april i Bærum Kulturhus, arrangere kurs for frivilligheten og arrangere møteplasser gjennom året.

Her kan du lese mer om Frivillighetens år i Bærum

Se gjerne den nasjonale nettsiden om Frivillighetens år også, her kan det blant annet være tips om andre støtteordninger, som f.eks:

Oversikt over kommunale tilskudd til frivillighetstiltak

Det er dessverre ikke kommet ut en utlysning av tilskuddsordningene Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak og Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak før nå. Bærum kommune beklager dette. Søknadsfristen forlenges med 1 uke. Ny frist er satt til 8.10.

Oversikt over tilskudd
Kommunale Tilskudd  søknadsfrist
Frivillighetsmidler 01.10.23
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - driftsstøtte 18.10.23
Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak 18.10.23
Frivilligsentraler - søknad om tilskudd 01.10.23