Hovedformål for ordningen

Tilskudd til drift og aktivitet

Søknadsfrist

1. oktober

Hvem kan søke? 

  • Kommunens frivilligsentraler

Målgruppe? 

Kommunens frivilligsentraler

Delmål

Stimulere til økt aktivitet og utvikling av aktivitet

Krav til dokumentasjon

  • Regnskap og budsjett. Plan for året det søkes tilskudd til

Hva kan støtten brukes til? 

Driftsmidler og tilskudd til aktivitet

 

Oversikt over kommunale tilskudd til frivillighetstiltak

Det er dessverre ikke kommet ut en utlysning av tilskuddsordningene Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak og Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak før nå. Bærum kommune beklager dette. Søknadsfristen forlenges med 1 uke. Ny frist er satt til 8.10.

Oversikt over tilskudd
Kommunale Tilskudd  søknadsfrist
Frivillighetsmidler 01.10.23
Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - driftsstøtte 18.10.23
Frivillige barne– og ungdomsorganisasjoner – tilskudd til særskilt tiltak 18.10.23
Frivilligsentraler - søknad om tilskudd 01.10.23