Bærum kommune inviterte til frivillighetskonferanse 26. april i Sandvika.

Bærum kommune vil feire Bærums viktigste lagarbeid!

Frivillige foreninger og organisasjoner inviteres til konferanse:

  • 26. april
  • klokken 14 – 18 i
  • Bærum Kulturhus, Claude Monets allè 27, Sandvika

Konferansen retter seg mot alle som jobber i det frivillige, alle frivillige lag, foreninger og organisasjoner samt ledere og mellomledere som er i kontakt med frivilligheten.

Konferansen er også for deg som lurer på om frivillig arbeid kan være noe for deg.

Vi ønsker å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!

Jeg melder meg på konferansen!

Program

 13.30–14.00 Registrering og besøk på stands på Foajescenen i Kulturhuset

På Foajescenen i 2. etasje i Kulturhuset er det stands som kan besøkes før konferansen og i pausene

Dagens konferansier: Petter Skjerven

14.00–18.00

Velkommen til konferansen

Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum

Introduksjon av vinner av Frivillighetspriser 2020, Najat Derraz og vinner i 2021 Frivillige på Lionsbussen, Martin Nickelsen

Presentasjon av Bærum Frivillighetsråd

Frivillighet – samfunnets immunforsvar

Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge

Frivilligheten som integreringsarena - mangfold i frivilligheten

Nancy Herz Lystad, statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Pause: enkel servering

Frivillighetens rolle i krisemobilisering

Anita Steingrimsen, daglig leder i Østre Bærum Sanitetsforening

Hvordan skal frivilligheten og kommunen sørge for å styrke samarbeidet, øke deltakelsen i frivilligheten og være godt rustet til å spille på lag når kriser inntreffer?

  • Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge
  • Dag Egil Strømme, leder av Hovedutvalg miljø, idrett og kultur
  • Anita Steingrimsen, daglig leder av Østre Bærum Sanitetsforening
  • Lars Thorrud, styreleder i Bærum Kulturråd og representant i Bærum Frivillighetsråd
  • Arthur Wøhni, kommunaldirektør samfunn

Pause: enkel servering

BærMuDa mini fremfører fra musikalen «Annie»

Frivillighetens år 2022

Borgar Emanuelsen Bohlin, rådgiver for «Frivillighetens År 2022» 

Frivillighetens år 2022 i Bærum

frivillighetskoordinatorene Andrea Rivrud Kornfeld, Kristine Laundal og Mona Rafn

Hjertelig velkommen!