Her finner du foreløpig planlagte aktiviteter i Bærum i Frivillighetsåret. Listen er ikke utfyllende og vil utvikles i samarbeid med frivilligheten gjennom året.

Innflytting i Teaterhuset på Emma Hjorth

Innflytting i Teaterhuset på Emma Hjorth. Nytt verksted, lager og øvingslokale for lokale teatergrupper.

Frivillighetskonferansen

Frivillighetskonferanse i Bærum Kulturhus 26. april. 

Les mer her.

Tilskuddsordning utlyses

Særskilt kommunal tilskuddsordning for frivillige organisasjoner utlyses. 

Presterud gård åpnes

Presterud gård vil åpnes for frivilligheten høsten 2022. Driftsform og etablering av venne- eller brukerforening er under arbeid.

Sandvika Byfest

Sandvika Byfest går av stabelen i august - full av frivillige innsats! Vil du vite mer om Byfesten og/eller være frivillig, finner du mer informasjon her. 

Frivillighetens dag

Markering av Frivillighetens dag 5. desember.

Frivilligstrategi legges frem

Bærums nye frivillighetsstrategi legges frem i desember, i samarbeid med Frivillighetsrådet. 

Frivillighetsprisen

Utdeling av Frivillighetsprisen 2022 skjer i desember.