Frivillighet Norge er frivillig sektors interessepolitiske samarbeidsforum med over 300 medlemsorganisasjoner som sammen har over 50 000 lokallag i hele Norge.

I Stortingsmeldingen om Frivillighet (St meld nr 18 2018-2019) besluttet regjeringen at 2022 skal være Frivillighetens år.

Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med.

Her finner du mer informasjon om Frivillighet Norge.

Hva er målene for Frivillighetens år 2022?

Det er satt tre mål for Frivillighetens år 2022:

  • Økt deltakelse.
  • Økt tilgjengelighet.
  • Synliggjøre frivillig sektors betydning.

Her kan du lese om status for arbeidet med frivillighet og Frivillighetens år i Bærum. 

Her kan du lese mer om Frivillighetens år nasjonalt.